Konstnärscentrum Syd • Ljungby Konstförening • Sensus • Ljungby Kommun
INBJUDAN
till jurybedömd utställning
UNG KONST SYDVÄST 2020
i Ljungby Konsthall  26/9 – 14/11
Unga konstutövare, 16 – 26 år, såväl amatörer, studerande och yrkesverksamma, bosatta i Småland, Öland, Blekinge och Halland inbjudes att delta i den öppna regionala, jurybedömda konstsalongen i Ljungby Konsthall 26 september till 14 november 2020.
Verk som antas kan vara måleri, grafik, foto, textil, teckning, glas, blandtekniker och skulptur.  Storlek för inramade konstverk högst 120x120cm. Skulptur högst 180cm inklusive sockel.
Inlämning för jurybedömning sker med minst 3 och högst 5 stycken digitala bildfiler i .jpg- eller .png-filformat fotografier, ett på varje verk.  Inget av verken får vara äldre än 3 år.  Bildfilerna skall vara märka med inlämnande konstnärs personnummer och verkets titel.
• Ett nyinstiftat konstpris á 10.000 kr till ung konstnär kommer att tilldelas en av de antagna konstnärerna. 
   
• Filerna skicka som e-post senast den 30 augusti 2020 till 
info@ljungbykonstforening.se 
tillsammans med upphovspersonens
• Namn
• Personnummer
• Postadress
• Telefonnummer 
Ingen anmälningsavgift debiteras.
De välmeriterade jurymedlemmarna är utsedda av Ljungby Konstförening, Konstnärscentrum Syd, studieförbundet Sensus och Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby Kommun.
Antagna verk kommer att tillkännages den 7 september 2020.
Den konst som kommer med på utställningen är försäkrad och ska vara till försäljning. För sålda verk avgår 25 procent i provision i enlighet med verkets listpris.
Antagna verk skall inlämnas till Ljungby Konsthall, Södra Järnvägsgatan 8, onsdagen den 16 september kl 13-18 eller vid annan tidpunkt om så överenskommes.
Förfrågan och närmare upplysningar: info@ljungbykonstförening.se

Ljungby Konstförening Org nr 829000-6702 
Ljungby Gamla Torg, Bolmstadsvägen 1, 342 35 Ljungby Tel 073-0682805

Bli medlem i Ljungby Konstförening och delta STORA KONSTLOTTERIET. Medlemsavgiften är 300 kr och kan betalas med Swish 1235936869 eller till BG 779-9224. Glöm ej uppge namn och alla kontaktuppgifter! 
Alla medlemmar får också årligen ett medlemskonstverk! Kontakt: info@ljungbykonstforening.se

• Besök vår facebook-sida https://www.facebook.com/ljungbykonst/

ÅRSMÖTET 28/3 INSTÄLLT

• Styrelsen för Ljungby Konstförening har fattat beslut att ställa in och skjuta upp ordinarie åsmöte som var planerat till 28 mars 2020 på grund av stora risker för smittspridning av coronaviruset. Därmed kan dragning i föreningens konstlotteri  inte genomföras. Ljungby Konstförenings  kommer att kalla sina medlemmar till nytt årsmöte och genomföra dragning i konstlotteriet när det blir lämpligt. En interimsstyrelse kommer att fortsätta föreningens arbete med att genomföra planerad verksamhet fram till en ny ordinarie styrelse har blivit vald av ett årsmöte.

• Vinsterna i 2020 års konstlotteri, som är utställda i Ljungby Konsthall, kommer att finnas tillgängliga att beskåda på https://www.facebook.com/ljungbykonst/ efter 28 mars. 

• Nästa utställning i Ljungby Konsthall öppnar lördag 4 april, dock utan vernissage. Då presenteras Josefs Peterssons ”Ur ett fyrkantigt perspektiv”. Utställningen pågår till 16 maj.

Ljungby Konstförening kallar sina medlemmar till årsmöte lördag 28 mars kl 11.00 i Ljungby Konsthall. 
I samband med årsmötet sker dragning i STORA KONSTLOTTERIET. Medlemsavgiften 300 kr för 2020 skall vara inbetald senast fredag 13 mars kontant, med Swish 1235936869 eller till BG 779-9224 för deltagande i konstlotteriet. Glöm ej uppge namn och kontaktuppgifter!