Till nya, blivande och gamla medlemmar!

Betala din medlemsavgift senast 22 mars 2017 om du vill delta i årets konstlotteri. I medlemsavgiften ingår också årets medlemskonst. Du kan välja bland keramikverk av Vivianne Thorstensson och Maria Larsson.
Skicka din medlemsanmälan till info@ljungbykonstforening.se eller 300 kr till Bankgiro 779-9224 eller Swish 1235936869. Ange namn, adress, tel nr och e-postadress. Du får ett medlemsnummer som också är ditt lottnummer i konstlotteriet med utlottning av ett 20-tal konstverk med en sammanlagt värde på 65.000 kr. Varmt välkommen som medlem!

Årsmöte med dragning i medlemslotteriet: Lördag 25 mars kl 11.00, Ljungby Konsthall, Bibvlioteket
Gilla oss på
https://www.facebook.com/ljungbykonst/
https://www.facebook.com/lillegard.gamla.torg/