KALLELSE
Medlemmarna i Ljungby Konstförening kallas till årsmöte lördag 24 mars kl 11.00 i Ljungby Konsthall, Biblioteket. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och dragning i stora konstlotteriet. Medlemmar som betalt sin årsavgift senast lö 17 mars deltar i konstlotteriet. Årsavgiften kan betalas via Swish 1235936869 eller BankGiro 779-9224. Uppge namn och gärna medlemsnummer!
Nya medlemmar kan anmäla sig till info@ljungbykonstforening.se
Möjlighet att välja och få årets medlemskonst finns vid årsmötet.
*** Konst lottas också ut med närvarolotteri! ***