Konstnärscentrum Syd • Ljungby Konstförening • Sensus • Ljungby Kommun
INBJUDAN
till jurybedömd utställning
UNG KONST SYDVÄST 2020
i Ljungby Konsthall  26/9 – 14/11
Unga konstutövare, 16 – 26 år, såväl amatörer, studerande och yrkesverksamma, bosatta i Småland, Öland, Blekinge och Halland inbjudes att delta i den öppna regionala, jurybedömda konstsalongen i Ljungby Konsthall 26 september till 14 november 2020.
Verk som antas kan vara måleri, grafik, foto, textil, teckning, glas, blandtekniker och skulptur.  Storlek för inramade konstverk högst 120x120cm. Skulptur högst 180cm inklusive sockel.
Inlämning för jurybedömning sker med minst 3 och högst 5 stycken digitala bildfiler i .jpg- eller .png-filformat fotografier, ett på varje verk.  Inget av verken får vara äldre än 3 år.  Bildfilerna skall vara märka med inlämnande konstnärs personnummer och verkets titel.
• Ett nyinstiftat konstpris á 10.000 kr till ung konstnär kommer att tilldelas en av de antagna konstnärerna. 
   
• Filerna skicka som e-post senast den 30 augusti 2020 till 
info@ljungbykonstforening.se 
tillsammans med upphovspersonens
• Namn
• Personnummer
• Postadress
• Telefonnummer 
Ingen anmälningsavgift debiteras.
De välmeriterade jurymedlemmarna är utsedda av Ljungby Konstförening, Konstnärscentrum Syd, studieförbundet Sensus och Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby Kommun.
Antagna verk kommer att tillkännages den 7 september 2020.
Den konst som kommer med på utställningen är försäkrad och ska vara till försäljning. För sålda verk avgår 25 procent i provision i enlighet med verkets listpris.
Antagna verk skall inlämnas till Ljungby Konsthall, Södra Järnvägsgatan 8, onsdagen den 16 september kl 13-18 eller vid annan tidpunkt om så överenskommes.
Förfrågan och närmare upplysningar: info@ljungbykonstförening.se

Ljungby Konstförening Org nr 829000-6702 
Ljungby Gamla Torg, Bolmstadsvägen 1, 342 35 Ljungby Tel 073-0682805