INBJUDAN TILL KONSTNÄRER I KRONOBERG
• LJUNGBY KONSTFEST 2021

Ljungby Konstförening inbjuder yrkesverksamma konstnärer, alla discipliner, verksamma i eller med anknytning till Kronobergs län, att delta i Ljungby Konstfest 2021.

Konstfesten kommer att hållas i Pilparken vid Lagans sydöstra strand i Ljungby 10 juli — 15 augusti 2021 med seminariedagar i vecka 28 .

Konstverk och konstuttryck i alla former som är möjliga ett exponera utomhus under fem sommarveckor kan delta i konstfesten. Verk kan anmälas som redan existerar eller som skapas speciellt för Ljungby Konstfest.

Urvalet sker av en jury bestående av
Anneli Berglund, bild- och formutvecklare, Kalmar län,
Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Osby och Karl Magnus Petersson, konstnär, Halltorp.

Evenemanget är en exteriör konstfestival som arrangeras med stöd av Kulturrådet tillsammans med Ljungby Kommun, Bild och form Kronoberg och studieförbundet Sensus.

Festivalens underliggande tema är `vatten´ utifrån Globala målen/Agenda 2030. https://www.globalamalen.se Ljungby Konstfest vill fokusera på återbruk, cirkulär ekonomi samt konst och klimat.
En speciell sektion för konststuderande och unga ännu icke etablerade konstnärer kommer också att anordnas.
Ersättning till deltagande konstnärer utgår enligt MU-avtalet samt för kostnader i samband med anpassning, montering och transporter samt för andra specifika utställningskostnader efter överenskommelse.

Ansökan skall vara inskickad till info@ljungbykonstforening.se
senast söndag 28 februari 2021.

Vad skall ansökan innehålla?
• En beskrivnings- och motiveringstext (omfång max en A4-sida).
• Ett urval bilder (max 5) av färdigt verk eller skisser på tilltänkt verk.
• Länkar till hemsida eller sociala medier.
• I ansökan skall anges samtliga kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur anknytning till Kronoberg ser ut.
OBS! Allt måste skickas samlat i en enda .pdf-fil för att vara giltigt, dvs. text, bilder och kontaktuppgifter i en fil.
Ange “Ansökan Ljungby Konstfest 2021” i ämnesraden.

För mera information kontakta Ljungby Konstförening tel 073-0682805
E-post: info@ljungbykonsförening.se
Besked till de sökande kommer att lämnas lördag 6 mars 2021.