Open call Ung Konst Sydväst 2021

• INBJUDAN – Open call
till jurybedömd utställning
UNG KONST SYDVÄST 2021
i Ljungby Konsthall 2/10 – 13/11

Unga konstutövare, 16 – 29 år, såväl amatörer, studerande och yrkesverksamma, bosatta i eller med anknytning till Småland, Öland, Blekinge och Halland inbjudes att delta i den öppna regionala, jurybedömda konstsalongen i Ljungby Konsthall 2 oktober till 13 november 2021.

Verk som antas kan vara måleri, grafik, foto, textil, teckning, glas, blandtekniker och skulptur. Storlek för inramade konstverk högst 120×120 cm. Skulptur högst 180 cm inklusive sockel.
Inlämning för jurybedömning sker med minst 3 och högst 5 stycken digitala fotografier i .jpg- eller .png-filformat , ett på varje verk. Inget av verken får vara äldre än 3 år. Bildfilerna skall vara märka med inlämnande konstnärs personnummer och verkets titel. 

Ett konststipendium á 10.000 kr till ung konstnär kommer att tilldelas en av de antagna konstnärerna.

• Filerna skickas som e-post senast den 29 augusti 2021 till
info@ljungbykonstforening.se
tillsammans med upphovspersonens
• Namn
• Personnummer
• Postadress
• Telefonnummer

Ingen anmälningsavgift debiteras.

De välmeriterade jurymedlemmarna är utsedda av Ljungby Konstförening, studieförbundet Sensus och Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby Kommun.

Antagna verk kommer att tillkännages den 6 september 2021.
Den konst som kommer med på utställningen är försäkrad och ska vara till försäljning. För sålda verk avgår 25 procent i provision i enlighet med verkets listpris.
Antagna verk skall inlämnas till Ljungby Konsthall, Södra Järnvägsgatan 8, onsdagen den 29 september kl 13-18 eller vid annan tidpunkt om så överenskommes.

Förfrågan och närmare upplysningar: info@ljungbykonstförening.se


Ljungby Konstförening Org nr 829000-6702
Ljungby Gamla Torg, Bolmstadsvägen 1, 342 35 Ljungby Tel 073-0682805