Juryns bedömning

Allmän motivering från juryn för Ljungby Konstfest

De utvalda yrkesverksamma konstnärerna är alla från olika discipliner och är verksamma eller har anknytning till Kronobergs län. Verken förhåller sig till de globala målen i agenda 2030 och då särskilt vatten. Juryn har valt ut 17 yrkesverksamma konstnärer som med både konstnärlig spets och bredd förhållit sig till tematiken. Att ta plats i det offentliga rummet med ett konstverk kräver känsla för plats, proportioner och samspel med en tilltänkt publik.

De utvalda verken skapar en dynamisk blandning och spänning mellan traditionella skulpturer till det mer konceptuella och samtida och bildar en intressant helhet. Flertalet av verken utgår från platsen och vad som finns i och runt ån Lagan och Pilparken i centrala Ljungby. Andra har tittat på djur-och växtriket i Småland och ytterligare några har fokuserat på formationer i olika material. Det har varit spännande och intressant att få möta så många konstnärskap, både kända och mer okända. Vi vill tacka alla för att vi fått ta del av förslagen som skickats in till denna jurybedömda Konstfest och för det starka engagemang som finns i Ljungby konstförening. Vi lyckönskar alla och ser fram mot en härlig Konstfest i Ljungby!

Anneli Berglund, Bild-och formutvecklare Kalmar län, Magnus Petersson, konstnär, Kalmar och Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Skåne