Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Björn Gullander 0730-682805
Vice Ordförande Bengt Lindqvist 0372-843 59
Sekreterare Gunnevi Johansson 0372-805 02
Vice Sekreterare Lisbeth Petersson 0372-841 75
Bengt Lindqvist 0372-843 59
Kenneth Sjöö 0372-147 84
Lisbeth Petersson 0372-841 75
Övriga Susanne Svärd 0372-137 20

Ingrid Berg 0372-136 55
Marita Johansson 0372-803 82

Kommentera