Wästlunds Minnesfond

Porträtt av Gösta Wästlund

Ljungby Konstförening grundades1944 av dåvarande krögaren på Ljungby Stadtshotell, Gösta Wästlund 1907 – 1985 och han var dess ordförande under närmare 20 år.

Kombinationen gästfrihet och konstintresse gjorde Stadshotellet riksbekant för sina utställningar och sen en mötesplats för konstnärer från hela landet. Uppackningssalarna på hotellet uppläts regelbundet för konstutställningar som han oftast, med säkert väderkorn valde själv.

Det fanns ett betydande lokalt konstliv och Stadtshotellet och dess krögarpar Märtha och Gösta Wästlund var något av ett nav i tillvaron. en museeifond bildades i Gösta Wästlunds namn och förvaltas av nuvarande styrelse.