LJUNGBY KONSTFEST 2021

Ljungby Konstfest 2021 är en exteriör konstfestival som arrangeras av Ljungby Konstförening med stöd av Kulturrådet tillsammans med Ljungby Kommun, Bild och form Kronoberg samt studieförbundet Sensus. Konstfestivalen pågår i Pilparken vid Lagans sydöstra strand i Ljungby mellan den 10 juli – 15 augusti 2021.

Festivalens underliggande tema har utgått ifrån de Globala Målen/Agenda 2030 samt Ljungby Kommuns fokusområde VATTEN. Ljungby Konstfest vill fokusera på återbruk, cirkulär ekonomi samt konst och klimat.

En extern jury bestående av Anneli Berglund, bild- och formutvecklare, Kalmar län, Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Osby och Karl Magnus Petersson, konstnär, Halltorp har utsett de 16 konstnärer, med anknytning till Kronobergs län, som deltar under festivalen.

Ljungby Konsfest 2021 innehåller också en speciell sektion för 7 stycken konststuderande och unga ännu icke etablerade konstnärer, också dessa med anknytning till Kronobergs län. De deltagande unga konstnärerna till UNG KONST-sektionen har utsetts av styrgruppen för Ljungby Konstfest.