Peter Tinnert

Ytspänning

Fotografier. Pris: 6 000 kr per bild eller 25 000 kr för hela serien.

”Aqua vitae – livets vatten, skål för det.

Jag tar vattnet som en självklarhet i vardagen. Ett lätt vrid på kranen, så rinner det ner i glaset, fyller tvättmaskinen och disken blir skinande ren. Vatten är också en viktig del i dina och mina drömmar; den rödmålade stugan vid sjön, villan vid havet, avkopplingen på sandstranden… Ett överflöd vi tar för givet och kanske ogillar när sommaren regnar bort.

I andra delar av världen är vatten en sinande resurs, en källa till konflikt och en orsak att emigrera. Även vi börjar dra öronen åt oss – regelbundna rapporter om låga grundvattennivåer, industrier som förorenar vattendrag, Östersjöns marina miljö är allvarligt hotad…

Serien Ytspänning handlar om min relation till vattnets magiska skönhet. Jag kämpar med att beskriva dess dynamiska rörelseförmåga – hamnskiftet mellan fast, flytande och gasform – ljusets, skuggan och färgernas brytning och ögonblickliga föränderlighet. I de här bilderna har jag försökt se och tolka vattnets meditativa kvaliteter under mina regelbundna promenader längs Alsterån och Silöringabäcken. Två vattendrag, som bokstavligen omfamnar mitt hem”.

Peter Tinnert, Alstermo 2021

E-post: peter@tinnert.com
https://www.petinnert.se/