Åsa Hylén

Just nu kan jag inte ta ditt samtal men lämna gärna ett meddelande

En virk-performance (45-60 minuter), 2008/2021. Pris för genomförande av performance efter överenskommelse.

Detta är en virk-performance där vanans sätt att göra något förskjuts. Ett material laddas med ny betydelse och får ett annat värde. En metamorfos. Ett sätt att lyssna inåt och cocoona en stund. Min performance har vuxit fram ur ett utforskande förhållningssätt till virkning. Med händerna som verktyg virkar jag här en kokong av fiberduk. Fiberduken är tillverkad av polypropen i Tyskland. Dukens tjocklek är 23 g per kvm och den är UV-stabiliserad. Polypropen är en termoplast som används i produkter som matbehållare, förpackningar, leksaker, möbler och textilier. Fiberduk, även kallad odlingsduk eller odlingsväv används ofta av yrkes- och hobbyodlare för att skydda plantor mot kyla, uttorkning, vissa djur och insekter. Man/Du kan se min performance som en berättelse om förändring – förvandling. Vad är det vi människor behöver gå igenom för att komma i balans och samklang med både natur, vår omgivning och oss själva? Om vi lyssnar inåt kanske vi lättare kan finna svar på svåra frågor. Eller vad tycker du?

LÄMNA GÄRNA ETT MEDDELANDE!

Videodokumentation • Ljungby Konstfest 2021

Tabor Gård 1, 574 91 Vetlanda
E-post: asa.hylen@gmail.com
https://asahylen.wordpress.com/

Åsa Hylén, Vetlanda 2021