UNG KONST: Fanny Wallertz

Omsluten av innanmäte

Installation. Privat ägo.

Rötterna slingrar sig, går av, växer ut, skapar nya mönster. Rötterna letar sig djupare ner i den mörka jorden, medan grenarna öppnar upp sig mot himmeln. Trädet dricker vatten, likt barnet, likt dig och mig. Regnet faller ner på marken och barnet övar sina lungor genom att fylla dem med fostervatten. Omloppet, kretsloppet, förgängligheten. Den svindlande storheten och det ofattbart ordinära i just det.

Jag gräver och fördjupar mig den gränslösa intimiteten. Det hudlösa varat, sammansmältning och upplösning. Vi har alla befunnit oss i en annan kropp, vuxit och blivit till, grott inuti en annan, varit en och två på samma gång. Så nära har vi varit en annan människa. Hur nära kan vi egentligen komma, vart går våra gränser?

Det närvarande är inte något flyktigt och förbiglidande, utan något kvardröjande och förblivande.

Fanny Wallertz, Tolg 2021

E-post: fanny.wallertz@hotmail.com
http://www.fannywallertz.com