UNG KONST: Izabella Zeqiri

Aqua tributum

Akryl på återbrukat material. Privat ägo.

“We never know the worth of water till the well is dry” – Citat av Tomas Fuller

”För 2-3 år sedan hade Sverige den varmaste sommaren som jag (i alla fall) någonsin upplevt. Jag minns tydligt eldningsförbudet, vattensparningen och skogsbränderna. De syntes också tydligt att vatten nu mer började bli en bristande vara. Då var vi inte ens i närheten av de många länder runt om vi världen upplever varje år. Vatten är där en bristvara inte bara som en konsekvens av deras geografiska position utan även orsakat av de rikare större länderna. Och detta är bakgrunden till varför jag valt att måla denna tavlan.

Husen på målningen som många kanske redan har förstått var menade att symbolisera de rikare länderna och deras slösaktiga levnadsstandard som används helt utan konsekvenstänk. Handen med vatten är då de rikare länderna som girigt ger små mängder vatten till de fattigare torrare länderna. Den nedre delen av målningen ska visa hur de fattigare länderna påverkas. Torr mark och döda träd ska visa det döda klimatet som en konsekvens av de rikare ländernas kontroll. Trädets grenar ska också symbolisera armar som sträcker sig emot vattendroppen men som inte når hela vägen fram. Precis som befolkningen i dessa länder som endast får tillgång till begränsade mängder vatten som inte räcker.

Aqua tributum är alltså precis som de låter en tribut till vatten samtidigt som det är en uppmaning om att skita i hierarkisystemet som formats över världens länder och tillåter de rikare länderna att styra över andra länders tillgångar till vatten (vilket även är deras tillgång till liv)”.

Izabella Zeqiri, Ljungby 2021

E-post: izabellazeqiri@gmail.com
Telefon: 070-415 81 47
Instagram: @Izabella_zeqiri