Daniel Segerberg

Bärgad

Installation av återbrukat material

Jag har tillsammans med magnetfiskare från Kronoberg städat Lagans botten från en del av det metallskräp som finns där. Föremålen som vi under en dag lyckas fiska upp blir utgångspunkt till en kreativ process. Med hjälp av kulturskapare i Ljungby har skulpturen/installationen tagit form direkt på plats i Pilparken.

Jag arbetar främst med installationer som tar form direkt på plats utifrån material som jag hittar i den nära omgivningen. Materialet blir en utgångspunkt till den konstnärliga processen, men också en begränsning. Materialet tar tillfällig boning i installationerna, för att sedan återvända till nedbrytningsprocessen. Under de senaste åren har jag utifrån denna metod haft workshops och arbetat med sociala skulpturprojekt tillsammans med andra människor (boende, ungdomar etc.). Inte med främsta målet att på förhand nå fram till ett resultat, utan mer som en övning i att med små medel, ta saker i egna händer, tillsammans.

Kretslopp är ett återkommande tema; att allt är föränderligt, uppstår och försvinner, varje slut är början på något nytt. Processen är experimentbetonad och utgår från principen att ”lära av görandet”. Vi transformera den fysiska världen, vrider och vänder, tar isär och sätter ihop och nya tankefigurer och gestaltningar tar form. 

Jag bor sedan tre år i Vallda/Sandö efter har varit verksam i Berlin 14 år. Nu i Vallda jobbar jag och min fru tillsammans med två grannar med att få igång ett andelsjordbruk. En verksamhet som pågår både parallellt och flyter samman med mitt konstnärliga arbete”.

Daniel Segerberg, Vallda 2021