Göran Pettersson

Skönhet

Aluminium och sten. Pris: 15 000 kr

Skönhet är ett av tre verk, i en serie kallad ”Kvadratiska metamorfoser”, i ett miljötema om cirkulär ekonomi, som en viktig del av Agenda 2030. Skönhet är tänkt att vara en illustration av vikten att tänka cirkulärt, och för att skapa vackra och mer positiva motbilder till kortsiktigt tänkande och exploatering av resurser. Övriga två verk illustrerar de hot vi utsätter vår existens för.

Som f.d. miljöchef har jag under 30 år ”sett det komma”, de miljöproblem som vi nu ser och är en reell verklighet av. Som kulturarbetare, musiker och konstnär har jag parallellt med mitt yrkesliv försökt att i kulturella uttrycksformer förmedla och beröra med frågeställningar som angår oss alla.

Grundformen i Skönhet är kvadratisk. Den ger många möjligheter till att förändra, förvandla, ge olika uttryck och nytänkande lösningar.

Miljöproblem beskrivs ofta snävt och fyrkantigt, och de s.k. ”nytänkande” åtgärderna är ofta skåpmat och de politiska agendorna många. Genom Skönhet vill jag dela med mig av mitt konstnärliga öga för att också ge nya tankar i det praktiska miljöarbetet, för att belysa att det finns en mängd alternativa lösningar och sätt att se och förvandla traditionellt tänkande.

Jag arbetar förutom med metall också med målning gouache/akryl, trä, mixed media, video, ljus och text. Under flera år drev jag ForrerydLadan utanför Älmhult, men flyttade under våren 2021 till Fagered i Falkenberg där den konstnärliga verksamheten fortsätter”.

Göran Pettersson, Fagered 2021

E-post: goran.tenor@gmail.com

Telefon: 076-163 29 00