Horst Eckhardt

Metallskulpturer

Fågelskulptur på pelare 18 000 kr, Stenanka 12 000 kr, Liefågel 16 000 kr, Höna 15 000 kr

I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat som mekaniker och illustratör. Att teckna, måla och göra grafik har alltid varit mitt stora intresse. Sedan ca 20 år tillbaka jobbar jag även med skulpturer i metall. Efter mycket samlande av gamla redskap och verktyg och andra gamla skrotdetaljer började jag så småningom att sätta samman och göra skulpturer av detta material.

Det är alla möjliga slags fåglar, insekter, hästar och andra djur. Den gemensamma nämnaren är att de är av en säregen och humoristisk natur. Det är mer fantasi än verklighet och jag vill att de skall både roa och beröra. Det blir en speciell sorts återvinning, och en förädling av ett gammalt kulturarv, för det är verktyg och redskap som utgör grunden och som blir en unik fantasifigur.

Förr i tiden fanns inte ”köp-slit-släng” för man hade begränsad tillgång till både material och pengar. Man reparerade, bytte och återanvände så länge det bara gick. Mina motiv för både målning och skulpturer hämtar jag från naturen och det svenska kulturlandskapet. Det övergivna, det lämnade och förbrukade finner jag och tar tillvara det i mina skulpturer. Jag ger sålunda det ratade en ny plats och ett nytt liv”.

Horst Eckhardt, Växjö 2021

E-post: horst.eckhardt@telia.com

Telefon: 073-775 49 14

http://www.svenskakonstnarer.se