Kenny Fransson

Sjöjungfrun

Under långa tider har människorna som levt i närheten av vatten på något sätt haft en relation med sjöjungfrun. Många är historierna där hon har hjälpt fiskare i nöd. Men också historier där hon har hämnats på den som har behandlat henne eller det vatten hon råder över illa.

Det är här min berättelse tar form. Sjöjungfrun har kvar sin skönhet, men hon mår inte bra. Under lång tid har vi behandlat våra vattendrag utan respekt. Under åren har vi släppt ut gifter och näringsämnen i vattnet, som har tagits med längre och längre ner i ån, och som till slut gjort hela ån sjuk. Läckage från jordbrukens konstgödsel och resterna från reningsverken, rinner ut i ån och som rinner vidare ut och övergöder haven. Lagaån rinner ut i Laholm och Helgeån startar i Rydaholm och rinner ut i det vackra deltat kring Åhus, ut i Östersjön. Precis som hos sjöjungfrun är skönheten betagande, men under ytan pågår saker man inte ser. Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade av, och bottnen är död i stora delar. Där kan bara bakterier leva.

Då är det inte konstigt att sjöjungfrun inte mår bra.

Så nu är det upp till oss att ta vårt ansvar. Att förändra våra egna liv och handlingar för att leva mer hållbart. Att slänga skräp i papperskorgarna där det ska vara, att sortera våra sopor. Men också att påverka våra politiker för att kunna göra stora förändringar, i kommuner, länder och i världen”.

Kenny Fransson, Ystad 2021

Barstorpsvägen 3, Ystad
Telefon: 0411-123 56
E-post: kenny@natureal.se

Instagram: @natureal.se
Facebook: @natureal.se
Fotografi – Natureal.se