Kerstin Björk

Kuriosakabinett, 6:19 (no.1)

Installation. Pris: kontakta konstnären.

På samhällets papper står jag som delägare av ca. 3000 kvm mark. Jag skulle vilja ändra ordet ägare till förvaltare. Naturen är inget för människan att äga, den är något att leva i, utav och med. Mitt verk handlar om min inblandning på den här biten mark. Som förvaltare och odlare.

Odling innebär förvandling, transformation och samarbete. Den förvandling som uppstår ur ett frö om det omhuldas av de fyra elementen och mig. Det är växtmagi. I odlingen uppstår frågor. Allmänmänskliga, politiska, och samhälleliga. Hur hänger allt samman? Hur vill och bör jag förvalta den mark jag har förmånen att få vistas på? Vem i samhället har möjlighet att få tillgång till platser att odla på? Odling är en klassfråga, vilka mekanismer ligger bakom? Vem styr vilka fröer du kan använda dig av? Vem tar ansvar för köpegödsel med bekämpningsmedel i?”

Kerstin Björk, Hovmantorp 2021

E-post: kerstin.bjoerk@gmail.com
Instagram: @festensrester
http://kerstinbjork.heymo.se/