Kjell Sundberg

Den väg som vi måste gå

Skulptur. Pris: 45 000 kr.

Jag vill med min skulptur säga att vi alla är en del av naturen och att det bara fungerar om vi slutar smutsa ner och förstöra.

Tornet är ett utropstecken , som samtidigt innehåller några symboler för saker som är viktiga för oss alla som lever här på jorden: fiskar/rent vatten i sjöar och hav, näckrosor/växtlivet på land och i vatten, fåglar/allt som lever och flyger i luften.

Kjell Sundberg, Ljungby 2021

E-post: kjellarnesundberg@yahoo.se
Telefon: 070-687 21 20
http://www.kjellsundberg.com/