Per Reinholtz

EN GÅNG I TIDEN…

Skulptur. Pris enl. överenskommelse.

Världens städer och parker av olika slag är fyllda av allehanda monument. Oftast pratar de om dåtid. Mera sällan om framtid. Jag tänker att installationen ligger i spänningsfältet mellan de båda. Det kan förhoppningsvis vara en startpunkt för associationer och samtal om verket och utställningens tema.

Per Reinholtz, Växjö 2021

E-post: per@reinholtz-ronnemark.com
Telefon: 070-54 666 06
Hemsida: https://per303.wixsite.com/per-reinholtz-art