Remus Wilson

Öppna rummet

Installation. Privat ägo.

En installation med sju blåmålade stolpar resta och i ett möte stödjande varandra till en helhet. Ett inre universum omslutet och genomströmmat av ett yttre. Ett ekologiskt inre i gränsöverskridande förening med ett ekologiskt yttre. Det inre och det yttre rummet svårt sargat av tidskrafternas exploatering. Vår inre och yttre natur. Jag ser i årens backspegel att det ”öppna rummet” följt mig som tanketema alla mina dagar genom installationer och direkta manifestationer runt om i den svenska geografin. Värmland, Härjedalen, Dalsland, Blekinge, Småland, Skåne. Ja, varhelst jag vistats en längre tid har jag rest ”öppna rum”. I och utanför konsthallar, vid utställningar på galleri och inbjuden till kollektiva konsthändelser. Åkonst Tingsryds kommun. BrÅkonst, Ronneby kommun. Installation vid Växjösjön, Växjö kommun. Yttre Vång, Älmhult. Växjö Konsthall i konstprojektet Rockad eller såsom anonymt i Brända backen, Hovmantorp och nu Ljungby Konstfest 2021.

Jag är född i Stockholm 1940, växte upp i ett konstnärshem och har arbetat med konst som hjälpmedel och kommunikation genom hela min livsresa. Jag studerade konst vid Slöjdföreningen, nuvarande HDK, Göteborg, och började där kvällsskola i skulptur som femtonåring för att fortsätta dagskolan 1959-64. Jag valde efter studierna att leva som konstnär, det vill säga att undvika lönearbete till förmån för konsten till priset av att mestadels vara fattig. Att skapa konst tar sin energi och det är näst intill en omöjlighet att både lönearbeta och helhjärtat orka skapa konst utan att något blir lidande”.

Remus Wilson, Växjö 2021