Rolf Petersson

Perception – en vetenskaplig studie av ögats rörelsemönster


Jag utgår från att Du som betraktare är det av fri vilja och med ett öppet sinne.
Du är van att låta ditt öga skanna in, bearbeta och hantera synintryck.
Det kan vara det trygga och välkända. Det redan sedda. Kräver inte så mycket av Dig.
Det kan vara det tidigare osedda utan referenspunkter och då får ögat jobba ett varv till.
Perceptionen får en utmaning.
Detta leder till (i bästa fall) ett slags ställningstagande. Någon form av statement.
Jag ser och det räcker.
Jag ser och jag vill se mer.
Jag ser och jag upplever.

Du kan också ofrivilligt ställas inför synintryck Du inte planerat.
Du tänker: Jag förstår inte vad det är jag ser.
Det är fine. Det behövs inte.
Mitt tips: Skanna en gång till… Perceptera!

”Mitt verk består av ip-rör som jag fann i en container, en väl använd paraboltallrik som var på väg till återvinningen och en livboj som flytstöd. Förhoppningsvis i fas med utställningens måtto om kretslopptänk och återvinning”.

Rolf Petersson, Bredaryd 2021

E-post: rolf.peter@telia.com
Telefon: 070-368 04 26
Portfolio:https://issuu.com/rolf.petersson/docs/portfolio_rolf_petersson_2020_komp