• Härmed kallas nya och tidigare medlemmar i Ljungby Konstförening till digitalt årsmöte och dragning i 2021 års stora konstlotteri lördagen den 27 mars kl 11.00 på en skärm nära dig! (Dator, läsplatta eller smartphone)

• Anmäl ditt deltagande via e-post till: medlem@ljungbykonstforening.se ! Då får du zoom-länk skickat till dig innan mötet med instruktioner om hur du deltar samt årsmöteshandlingarna. SENAST ONSDAG 24 MARS MÅSTE VI HA DIN ANMÄLNING!

• Dragningen kan man också följa livestreamat på konstföreningens facebooksida kl 11.00 här: https://www.facebook.com/ljungbykonst

• För att kunna delta i årsmötet och dragningen i konstlotteriet skall medlemsavgiften 300 kr vara betalt senast onsdag 17 mars. Bankgiro 779-9224 eller Swish 1235936869.
(De flesta av er har ju redan betalat er medlemsavgift för 2021 vid hämtningen av årets medlemskonst!)

• OBS! Medlermmar som deltar via zoom-länk deltar också i ett NÄRVAROLOTTERI !

❤ Varmt välkommen till ett nytt verksamhetsår med Ljungby Konstförening!
Hälsar /Styrelsen

NYA MEDLEMMAR får plats i årets utlottning. Skicka e-post till: medlem@ljungbykonstforening.se
— SE ALLA KONSTVERKEN I LJUNGBY KONSTHALL fr o m lördag 13 mars! Se hela vinstlistan i kommentarsfältet i inlägget på konstföreningens egen facebooksida!
• För 300 kr deltar du i stora konstlotteriet, får årets medlemskonst och alla konstutställningar. Sista inbetalningsdag 17 mars.
Swisch 1235936869 BankGiro 779-9224
Välkommen som medlem! /Styrelsen

• Planeringen inför årets stora konsthändelse, Ljungby Konstfest, 10 juli – 15 augusti fortskrider. Nu har 17 konstnärer med anknytning till Kronoberg utsetts av juryn att medverka vid festivalen. De kommer att presenteras här när Ljungby Konstförening har träffat avtal med dem om deras medverkan.
Juryn har bestått av Anneli Berglund, bild- och formutvecklare, Kalmar län, Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Osby och Karl Magnus Petersson, konstnär, Halltorp.

Nu har Ljungby Konstförening engagerat två medarbetare för att styra upp Ljungby Konstfest 2021. IDA KÅNNEBY är festivalgeneral för Ljungby Konstfest och MEJA JOHANSSON skall ta han om sidoprojektet ”UNG konstfest”.
Följ förberedelserna för Ljungby Konstfest här.>
https://www.facebook.com/ljungbykonstfest
E-POST TILL IDA: konstfest@ljungbykonstforening.se
E-POST TILL MEJA: ungkonst@ljungbykonstforening.se

INBJUDAN TILL KONSTNÄRER I KRONOBERG
• LJUNGBY KONSTFEST 2021

Ljungby Konstförening inbjuder yrkesverksamma konstnärer, alla discipliner, verksamma i eller med anknytning till Kronobergs län, att delta i Ljungby Konstfest 2021.

Konstfesten kommer att hållas i Pilparken vid Lagans sydöstra strand i Ljungby 10 juli — 15 augusti 2021 med seminariedagar i vecka 28 .

Konstverk och konstuttryck i alla former som är möjliga ett exponera utomhus under fem sommarveckor kan delta i konstfesten. Verk kan anmälas som redan existerar eller som skapas speciellt för Ljungby Konstfest.

Urvalet sker av en jury bestående av
Anneli Berglund, bild- och formutvecklare, Kalmar län,
Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Osby och Karl Magnus Petersson, konstnär, Halltorp.

Evenemanget är en exteriör konstfestival som arrangeras med stöd av Kulturrådet tillsammans med Ljungby Kommun, Bild och form Kronoberg och studieförbundet Sensus.

Festivalens underliggande tema är `vatten´ utifrån Globala målen/Agenda 2030. https://www.globalamalen.se Ljungby Konstfest vill fokusera på återbruk, cirkulär ekonomi samt konst och klimat.
En speciell sektion för konststuderande och unga ännu icke etablerade konstnärer kommer också att anordnas.
Ersättning till deltagande konstnärer utgår enligt MU-avtalet samt för kostnader i samband med anpassning, montering och transporter samt för andra specifika utställningskostnader efter överenskommelse.

Ansökan skall vara inskickad till info@ljungbykonstforening.se
senast söndag 28 februari 2021.

Vad skall ansökan innehålla?
• En beskrivnings- och motiveringstext (omfång max en A4-sida).
• Ett urval bilder (max 5) av färdigt verk eller skisser på tilltänkt verk.
• Länkar till hemsida eller sociala medier.
• I ansökan skall anges samtliga kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur anknytning till Kronoberg ser ut.
OBS! Allt måste skickas samlat i en enda .pdf-fil för att vara giltigt, dvs. text, bilder och kontaktuppgifter i en fil.
Ange “Ansökan Ljungby Konstfest 2021” i ämnesraden.

För mera information kontakta Ljungby Konstförening tel 073-0682805
E-post: info@ljungbykonsförening.se
Besked till de sökande kommer att lämnas lördag 6 mars 2021.